Tạo SSH keys 2 chiều trên servers

0
863

Việc tạo key SSH giúp người dùng tiện lợi hơn trong quá trình quản trị server, không cần phải nhập lại password và không sợ nguy cơ lộ mật khẩu.

Mô hình :
Server 01 : 192.168.1.201
Server 02 : 192.168.1.202

Cài đặt và cấu hình trên Server01

ssh-keygen -t rsa

Copy Public key sang server02

ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub 192.168.1.202

 

Cài đặt và cấu hình trên Server02

ssh-keygen -t rsa

Copy public key sang Server01

ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub 192.168.1.201

Kiểm tra truy cập SSH Keys

#Access SSH from server01 to server02
ssh [email protected]
#Access SSH from server02 to server01
ssh [email protected]

Bây giờ khi truy cập qua lại giữa 2 servers thông qua ssh sẽ không yêu cầu hỏi mật khẩu

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of