Cinder

0
2609

Kiến trúc Cinder

Cinder là dịch vụ cung cấp volume để có thể gắn vào VM làm ổ đĩa lưu trữ.

Dịch vụ này cũng quản lý cả volume snapshot và hỗ trợ các volume type khác nhau.

Cinder bao gồm các thành phần sau:

  • cinder-api
  • cinder-volume: tương tác với dịch vụ Block Storage và các thành phần khác thông qua Message queue, chịu trách nhiệm với mọi yêu cầu read/write gửi đến dịch vụ Block Storage, hỗ trợ nhiều storage provider khác nhau thông qua driver
  • cinder-scheduler daemon: lựa chọn storage provider tối ưu nhất để tạo volume trên đó, cũng tương tự như nova-scheduler
  • cinder-backup daemon: cung cấp khả năng backup volume bất kể volume type là gì và lưu trữ lên backup storage provider; cũng giống cinder-volume, thành phần này tương tác với các storage provider khác nhau thông qua driver
  • Message queue: hàng đợi giao tiếp giữa các tiến trình của dịch vụ lưu trữ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of