Horizon

0
446

Cài đặt và cấu hình

Cài packages

Cấu hình horizon

/etc/openstack-dashboard/local_settings

Start dịch vụ

Kiểm tra kết quả

Đăng nhập vào giao diện quản trị với tài khoản ‘admin’/’demo’ của domain ‘default’


Tham khảo: Các plugin cho Dashboard Tùy biến horizon Cấu hình session storage cho Dashboard Tài liệu hướng dẫn cấu hình Tài liệu sử dụng cho userTài liệu sử dụng cho Admin

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of