Tạo user có thể quản lý nhiều domain trên Centos Web Panel

0
1424

để 1 user có thể quản lý nhiều domain, các bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập tab “Domain”, chọn “Add Domain”

Bước 2: Khai báo tên miền
Ví dụ : kythuattenten.vn
Lựa chọn user quản lý là tenten

Folder Path : là đường dẫn chưa code (dữ liệu) của kythuattenten.vn


Click  “Create” để lưu lại cấu hình.

Lần lượt cập nhật các tên miền khác và chọn user “tenten” như vậy user “tenten” sẽ quản lý các tên miền đã được khai báo.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of