Migrate dữ liệu từ VMWare sang KVM

0
3346

Migrate dữ liệu từ VMWare sang KVM

1. Chuyển đổi từ vmdk sang qcow2

Từ bản v0.12, KVM có thể sử dụng trực tiếp các image của VMWare v6 (có thể bản v7 cũng tương thích vì sử dụng VMWare Server) mà không cần chuyển đổi định dạng.

  • Kiểm tra file cấu hình VMX:
  scsi0:0.fileName = "zimbra-000001.vmdk"
  uuid.bios = "56 4d 3f 3d 32 80 5b f2-94 31 21 c9 b2 c3 93 b9"
  ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:c3:93:b9"
  • Sau đó, build lại máy ảo bằng lệnh:
kvm -drive file=zimbra-000001.vmdk,boot=on \
  -net nic,macaddr=00:0c:29:c3:93:b9 -net tap \
  -uuid 564d3f3d-3280-5bf2-9431-21c9b2c393b9

Trường UUID là tùy chọn (Nhưng hữu ích cho các ứng dụng sử dụng nó để xác thực và kèm theo địa chỉ MAC.)

Hoặc cách thứ 2, copy các file vmdk vào một thư mục và chạy lệnh:

qemu-img convert -f vmdk *.vmdk -O vmdk file.qcow2

Nguồn: https://www.linux-kvm.org/page/How_To_Migrate_From_Vmware_To_KVM

2. Chuyển đổi từ qcow2 sang vmdk

qemu-img convert -f qcow2 file.qcow2 -O vmdk file.vmdk

3. Chuyển đổi từ *.ova sang qcow2

  • It is a package that contains files used to describe a virtual machine, which includes an .OVF descriptor file, optional manifest (.MF) and certificate files, and other related files.
  • Giải nén file bằng tar
tar xzf file.ova
  • Sau khi giải nén, chúng ta chuyển đổi file * .vmdk sang qcow2 giống với bước trên.
qemu-img convert -f vmdk file.vmdk -O qcow2 file.qcow2

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of