Sử dụng screen trên linux

0
1495

Bạn có một máy trạm kết nối với một máy chủ linux, tuy nhiên máy chạm thường xuyên bị ngắt đột ngột hoặc trục trặc mà bạn lại không biết làm sao để giữ chương trình của bạn được an toàn và có thể tiếp tục làm việc

Cài đặt

Trên CentOS/CloudLinux/RedHat/Fedora

# yum install screen

Trên Debian/Ubuntu

# apt install screen

Mở screen mới

$ screen

Các thao tác với tab/màn hình

Mở tab mới

Ctrl-a c

Chuyển giữa các tab/màn hình

Ctrl-a n
Ctrl-a p
Ctrl-a <number>

Thoát khỏi screen

Ctrl-a d

Trở lại screen trước đó

$ screen -r

Lock màn hình

Ctrl-a x

Một số lệnh bổ sung khác

Nhấn Ctrl-a một lần, ký tự tiếp theo sau sẽ chỉ định lệnh được lựa chọn

[ di chuyển con trỏ, copy
] paste nội dung đã copy
k kill a tab/windows
A set tab/windows title

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of