Sử dụng screen trên linux

0
411

Bạn có một máy trạm kết nối với một máy chủ linux, tuy nhiên máy chạm thường xuyên bị ngắt đột ngột hoặc trục trặc mà bạn lại không biết làm sao để giữ chương trình của bạn được an toàn và có thể tiếp tục làm việc

Cài đặt

Trên CentOS/CloudLinux/RedHat/Fedora

Trên Debian/Ubuntu

Mở screen mới

Các thao tác với tab/màn hình

Mở tab mới

Chuyển giữa các tab/màn hình

Thoát khỏi screen

Trở lại screen trước đó

Lock màn hình

Một số lệnh bổ sung khác

Nhấn Ctrl-a một lần, ký tự tiếp theo sau sẽ chỉ định lệnh được lựa chọn

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of