Cấu hình SSL trên NGINX

0
1864

Cấu hình SSL cho domain: mail.nangtamgroup.vn

Bước 1: Tạo file cấu hình mới

vi /etc/nginx/conf.d/mail.nangtamgroup.vn.conf

Bước 2: Cấu hình khi truy cập HTTP chuyển sang HTTPS

Copy phần cấu hình vào file

Bước 3: Cấu hình SSL

Copy và chỉnh sửa phần cấu hình bên dưới vào file và lưu lại.

Chú ý:

  • ssl_certificate: Đường dẫn chứng chỉ SSL (Public key – *.crt)
  • ssl_certificate_key: Đường dẫn Private Key (.KEY)
    • server_name: Domain sử dụng SSL
    • root: Nơi chứa mã nguồn Website

File cấu hình hoàn chỉnh của mail.nangtamgroup.vn

mail.nangtamgroup.vn.conf

Bước 4: Khởi động lại NGINX

  • Kiểm tra cú pháp trong file cấu hình NGINX
nginx -t

* Khởi động lại NGINX

systemctl restart nginx

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of