Cấu hình hostname

0
1851

Hostname mang ý nghĩa là tên máy chủ, thường kết hợp với domain để định danh chính xác 1 hệ thống cụ thể trên mạng. VD:

 • Hostname: mailserver
 • Domain: company.com
  ⇒ FQDN: mailserver.company.com, tên miền FQDN này thường trỏ tới địa chỉ IP chính xác của máy chủ đó

Hostname của hệ thống thường được hiện ngay trên môi trường dòng lệnh bashshell

[email protected]:~# _

Để thay đổi hostname, ta làm như sau

 • Sử dụng lệnh hostname

  # hostname <new_hostname>

  thay đổi này ngay lập tức có hiệu lực, nhưng chưa được lưu trên hệ thống nên reboot sẽ trở lại như cũ

 • Để thiết lập hostname cho hệ thống nhận từ lúc khởi động, ta sửa trong file /etc/hostname

  echo "<new_hostname>" > /etc/hostname
 • Sử dụng lệnh hostnamectl

  hostnamectl set-hostname <new_hostname>

Để đảm bảo hostname này luôn tồn tại và hoạt động được (ít nhất với máy chủ hiện tại), ta cấu hình vào file /etc/hosts

# vim /etc/hosts
127.0.0.1  mailserver.company.com mailserver

Kiểm tra

Xem giá trị hostname hiện tại

hostname

Xem giá trị FQDN

hostname -f

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of