Cấu hình hostname

0
2152

Hostname mang ý nghĩa là tên máy chủ, thường kết hợp với domain để định danh chính xác 1 hệ thống cụ thể trên mạng. VD:

 • Hostname: mailserver
 • Domain: company.com
  ⇒ FQDN: mailserver.company.com, tên miền FQDN này thường trỏ tới địa chỉ IP chính xác của máy chủ đó

Hostname của hệ thống thường được hiện ngay trên môi trường dòng lệnh bashshell

username@hostname:~# _

Để thay đổi hostname, ta làm như sau

 • Sử dụng lệnh hostname

  # hostname <new_hostname>

  thay đổi này ngay lập tức có hiệu lực, nhưng chưa được lưu trên hệ thống nên reboot sẽ trở lại như cũ

 • Để thiết lập hostname cho hệ thống nhận từ lúc khởi động, ta sửa trong file /etc/hostname

  echo "<new_hostname>" > /etc/hostname
 • Sử dụng lệnh hostnamectl

  hostnamectl set-hostname <new_hostname>

Để đảm bảo hostname này luôn tồn tại và hoạt động được (ít nhất với máy chủ hiện tại), ta cấu hình vào file /etc/hosts

# vim /etc/hosts
127.0.0.1  mailserver.company.com mailserver

Kiểm tra

Xem giá trị hostname hiện tại

hostname

Xem giá trị FQDN

hostname -f

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of